Descompte Flash, temps limitat amb el codi 5FLASH

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

      
 • Identitat: ROSES STYX SL -NIF: B17395773
 •     
 • Adreça postal: Av. NORD, 53, 17480 ROSES (GIRONA) a
 •     
 • Telèfon: 972255708 a
 •     
 • Correu electrònic: info@styxmotor.com

Tractament de DADES de CLIENTS

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En ROSES STYX SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i si s'escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

      
 • Execució d'un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats, per
 •     
 • CCumplimiento d'una obligació legal: - & nbsp; & Nbsp; Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. Art. 66-70 Prescriuran als quatre anys (llibre registre de béns d'inversió, llibre comptable, balanços ...). & Nbsp; & Nbsp; - & nbsp; & Nbsp; Codi de Comerç. Art. 30. Els empresaris conservaran els llibres, correspondència, documentació i justificants concernents al seu negoci, degudament ordenats, durant sis anys. (Llibre registre factures emeses, llibre registre factures rebudes, llibre diari ...).

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

      
 • Assessoria Fiscal i Comptable, registres públics, Bancs i Caixes d'Estalvi i Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals. A

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en ROSES STYX SL procedeixen del propi interessat. Les categories de dades que es tracten són:

      
 • Dades identificatives, per
 •     
 • Adreces postals i electròniques a
 •     
 • Dades econòmiques a

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).

Tractament de DADES de TREBALLADORS

Tractament de DADES per SELECCIÓ del PERSONAL

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En ROSES STYX SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar els processos de selecció de personal.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Es conservaran durant dos anys, a excepció que l'interessat retiri el seu consentiment abans del termini màxim de conservació.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

      
 • Consentiment de l'interessat: participar en els processos de selecció de personal.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en ROSES STYX SL procedeixen del propi interessat. Les categories de dades que es tracten són:

      
 • Dades identificatives a
 •     
 • Adreces postals i electròniques a

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).

Tractament de DADES per MÀRQUETING i PUBLICITAT

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En ROSES STYX SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar l'enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i / o serveis a través de mitjans electrònics (e-mail, WhatsApp, SMS ...).

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran des que l'usuari dóna el seu consentiment fins que retira aquest consentiment.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

      
 • Consentiment de l'interessat: Enviament de comunicacions comercials.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

      
 • Plataformes d'enviament de publicitat a través de mitjans electrònics, amb la finalitat de realitzar el va enviar amb garanties i obtenir dades estadístiques.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en ROSES STYX SL procedeixen del propi interessat. Les categories de dades que es tracten són:

      
 • Adreces postals i electròniques a
 •     
 • Informació comercial.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).

Tractament de DADES de TERCERS

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En ROSES STYX SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i si s'escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

• Execució d'un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats,

• CCumplimiento d'una obligació legal: - & nbsp; & Nbsp; Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. Art. 66-70 Prescriuran als quatre anys (llibre registre de béns d'inversió, llibre comptable, balanços ...). & Nbsp; & Nbsp; - & nbsp; & Nbsp; Codi de Comerç. Art. 30. Els empresaris conservaran els llibres, correspondència, documentació i justificants concernents al seu negoci, degudament ordenats, durant sis anys. (Llibre registre factures emeses, llibre registre factures rebudes, llibre diari ...).

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

• Assessoria Fiscal i Comptable, registres públics , Bancs i Caixes d'Estalvi i Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.

a

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en ROSES STYX SL procedeixen del propi interessat. Les categories de dades que es tracten són:

• & nbsp; Dades identificatives,

• & nbsp; Adreces postals i electròniques

• & nbsp; Dades econòmiques

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).

Tractament de DADES recaptats mitjançant la WEB

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En ROSES STYX SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal d'atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

• Consentiment de l'interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en ROSES STYX SL procedeixen del propi interessat.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ROSES STYX SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. & nbsp;

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ROSES STYX SL & nbsp; deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: & nbsp;

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l'adreça del responsable del tractament Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.